Köszöntő

„… ha valaki elmegy valahova főépítésznek, akkor nem az a feladata, hogy majd ő megmondja, hogy milyen a szép ház, meg hogyan kell a régi házaknak a homlokzataira visszatenni a díszeket, meg hogy hogyan kell szép közvilágítást csinálni…, hanem az, hogy hogyan lehet elkezdeni egy olyan életet egy településen, amely majd ki fogja termelni és magával hozza természetes hozadékát: egy értelmesebb és méltóságosabb életet. Tehát a főépítésznek nem elsősorban az a feladata, hogy megmondja, mi a szép ház és ezért vitatkozzon nála képzetlenebb vagy tájékozatlanabb emberekkel, hanem hogy olyan döntés-előkészítő munkát végezzen a településeken a polgármesteri hivatalok mellett vagy azokon belül, ami lehetővé teszi azt, hogy az emberek a bennük szunnyadó vágynak megfelelően magasabb rendű életet tudjanak élni.” 

(Makovecz Imre)

 

KÖSZÖNTŐ

Szeretettel köszöntjük a főépítészek honlapján. Az önkormányzatok településük szebbé tételéhez, fejlesztéséhez szakmai segítségként építész tanácsadót, un. Főépítészt alkalmazhatnak.

A főépítész az építéssel kapcsolatos helyi ügyek gazdája, foglalkozik az örökségvédelem, a helyi építési szabályok, az utcakép és településrendezés kérdéseivel, a parkok és utcák felújításával, építészeti tervek és fejlesztési elképzelések véleményezésével. Tanácsaival, javaslataival segíti a polgármestert és a képviselőtestületet, a polgárok és a tervezők meggyőzésével, egyes esetekben saját épületeinek példamutatásával támogatja az épített környezet magas színvonalú alakítását.

Az építés nem csak az építési szabályok összessége, nem csak üzleti vállalkozás, hanem maga az építészet, mely a művészeti ágak egyike, egész életünket meghatározó tárgyi környezet, s legfőképpen az egész emberi és a magyar kultúra része.

A mai világban, amikor életünket az üzleti szemlélet és az egyre bonyolultabb jogszabályok kívánják uralni, a főépítészek az építészeti kultúrát képviselik a településeken, az építés szellemi, művészi oldalát kívánják érvényre juttatni a település polgárai, a tervezők és a befektetők között.

Ahol főépítészt alkalmaznak, ott elismerik az építész szakmát, a helyi örökség és környezetkultúra meghatározó szerepét. Ezek a települések szebbek, rendezettebbek, érződik rajtuk az építészeti figyelem, a jó gazda szemlélet, és az ott élők „méltóságosabb” élete.

Az épített környezet formálásában sikeres főépítészeket és településeket mutatja be honlapunk TELEPÜLÉSEK menüpontja. Az itt látható fényképek nagyrészt a Műcsarnokban 2014-ben megrendezett 100% Kreativitás c. Építészeti Nemzeti Szalon kiállításon megjelent Főépítészi Szekció anyagából valók, mint ahogy a Makovecz Imrétől származó fenti idézet is.

Salamin Ferenc elnök

 

(A HONLAP FELTÖLTÉS ALATT)