Városépítészeti séták Veszprém megyében - bepillantás egy megyei főépítészi gyakorlatba

Pápa légi felvétel

Gyakran előfordul, hogy a felületesen ismert hely, nevezetesség kitárul, és rádöbbenünk, mennyivel több annál, mint amit korábban gondoltunk róla. Ezen gondolatok jegyében indította útjára Veszprém megye főépítésze a megyei városépítészeti sétákat. Fabacsovics Zoltán 2013 tavasza óta a megye főépítésze, aki ezt megelőzően az állami főépítészi iroda balatonfüredi referense volt 11 évig. Megyei főépítészként feladatának tekinti a megyében működő főépítészek negyedévenkénti összegívása, tapasztalatcseréje mellett azt is, hogy a főépítészek munkája, tevékenysége „társadalmasításra kerüljön”. Ennek érdekében városépítészeti sétákat szervez. Pápán 2016. május 26-án volt egy ilyen sikerrel zárult rendezvény 52 résztvevővel, amelynek szomorú aktualitása is volt, egy éve távozott az élők sorából dr. Winkler Gábor, Pápa város több évtizedig kiemelkedő eredményeket felmutató főépítésze.

Veszprém megye 217 településsel rendelkezik, ebből 1 megyei jogú város, 14 város, az önkormányzati főépítészek  száma összesen 12 fő, akik főállásban és mellékfoglalkozásban 18 településen látják el a főépítészi teendőket. Fabacsovics Zoltán megyei főépítész negyedévenkénti rendszerességgel összehívja a megyében dolgozó települési főépítészeket az aktuális információk átadása, a kölcsönös információk közreadása érdekében. Ezek az összejövetelek igen hasznosnak bizonyulnak, mivel hol közösen értelmezik a legújabb jogszabályok alkalmazását, máskor megvitatják a megye területrendezési tervezésének egyes fázisait, az egyes településrendezési tervekről adnak tájékoztatást, tanulva egymás jó gyakorlatából.

2015-ben indította útjára a megyei főépítész a „Városépítészeti séták Veszprém megyében” rendezvényt, társrendezőnek megnyerte munkahelyét a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalát, továbbá a Veszprém Megyei Építészek Kamaráját és a Magyar Urbanisztikai Társaságot is.

Annak érdekében, hogy a főépítészek munkája, tevékenysége „társadalmasításra kerüljön”, ez egy nyilvános rendezvénysorozat, a települési főépítészek támogatását is élvezve. E rendezvénysorozatra a megyei építészkamara tagságán kívül a sajtót, a helyi civilszervezeteket és a térségi polgármestereket egyaránt hívják, várják. Fabacsovics Zoltán törekvése az, hogy a helyi főépítészre és munkásságára hívja fel a figyelmet úgy, hogy szakmán belüli párbeszédre, valamint a szakma és a szakmán kívüliek közötti párbeszédre egyaránt lehetőség legyen.

Az első séta 2015 őszén Várpalotán volt, ahol Talabér Márta polgármester, Dr. Imre László megyei jegyző, Fakász Tamás állami főépítész és Mészölyné Komcsák Ilona főépítészi referensszakmai előadásaikat követően Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető tájékoztatta a jelenlévőket a „Városépítészeti séták Veszprém megyében” rendezvénysorozatról, mint a megyei identitás erősítésének egy lehetséges módjáról. Majd Mezei László főépítész Várpalota város településrendezési, településfejlesztési törekvéseiről, kiemelten a Thury várról, a várkörnyéke és városközpont rendezéséről beszélt. A rendezvényt az ismertetett helyszínek megtekintése, városbejárása követte.

Pápa városa adott otthont a 2016. év májusi második sétának, a meghívók a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarája, a Magyar Urbanisztikai Társaság és Pápa Város Önkormányzata voltak.

Dr. Kovács Zoltán államtitkár köszöntője után Dr. Áldozó Tamás polgármester Pápa város településfejlesztési projektjeiről beszélt, majd Mezei László főépítész Értékőrző, értékteremtő városépítészet - Dr. Winkler Gábor főépítészi munkássága Pápán címmel tartotta meg előadását. Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető ismertette a Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési és területrendezési feladatait, Kiss Ferenc‎ digitális város programvezető - T-Systems Magyarország ZRt.-  tájékoztatat a nagy számú résztvevőt a városoknak nyújtható közvetlen EU-s forrásokról. Pintér Ferenc terület- és településrendezési irodaigazgató-helyettes, településrendezési főmérnök - KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.- Tervek és valóság - Pápa az utóbbi 25 év városrendezési terveinek tükrében címmel tartotta meg előadását. Mezei László főépítész Pápa város településrendezési, településfejlesztési törekvéseiről beszélt, a délutáni városbejárás helyszíneit ismertette. Majd a városbejárás, az ismertetett helyszínek megtekintése zárta  a napot. Ez a szakmai nap is sikeres volt, amelynek bizonyítéka a gazdag program és az 52 fő résztvevő. 

 

 Következő rendezvényükre Zirc városában kerül sor, 2016 őszén.

 

2015. június 15.  

zpk

 

A fotók forrása:

http://www.papa.hu/galeria/legifotok