A XXIII. ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KONFERENCIA PROGRAMJA