TUDATOSAN AZ ÉRTÉKEK KÖZÖTT - BESZÉLGETÉS

2022. november 24., csütörtök, 16:00-18:30 – Visegrád, Duna Mozi

Látva a körülöttünk zajló eseményeket, környezeti folyamatokat, tapasztalhatjuk, hogy komoly baj van mind a természeti, mind a társadalmi és művészeti értékek körül, és mindannyian érzékelhetjük, hogy változtatni kell eddigi életvitelünkön, magatartásunkon, a környezetünkhöz való hozzáállásunkon.

A Moziba összehívott beszélgetés célja, hogy megismerjük a fenyegető problémákat, a már visszafordíthatatlannak és a még menthetőnek látszó környezeti folyamatokat és közösen válaszokat tudjunk adni ezekre. Nagyon fontos, hogy KÖZÖSEN, mert csakis így remélhetünk érdemi változásokat akár szűkebb környezetünkben, akár világszinten. Jó volna, ha minél több ember és közösség ismerné fel a benne rejlő erőt, mely alkotásra és a világ teremtésének folytatására ösztönöz mindnyájunkat. Ha felismerjük ezt az erőt, akkor – reményeim szerint – maga a felismerés már a jó és mértékletes, fenntartható megoldások felé terel bennünket.

Ahhoz, hogy minél nagyobb kitekintéssel lehessünk a világra ez alkalommal, olyan előadókat, beszélgetőtársakat hívtam, akik különféle szakterületeken maguk is régóta foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel és szolgálatnak tartják, hogy segítsenek megtalálni a válságból kivezető utat.

Meghívott előadók, beszélgetőtársak:

Dr. Zlinszky János egyetemi docens NKE / PPKE – fenntartható fejlődés, környezetpolitika

Dr. Patkó Csilla PhD egyetemi tanársegéd BME – ökologikus gondolkodás

Páricsy Zoltán építész, mesteroktató BME, környezettudatos építési szakmérnök

Gergely Antal építész, mesteroktató MATE-TÁJK

Hanczár Zsoltné okl. gépészmérnök, településrendező szakmérnök, közműtervező

Radev Gergő építész, a Nagyapám Háza képzés mentora – innovatív, környezetbarát építési rendszerek

 

Az idei Országos Főépítészi Konferencia előzményül szolgált a tervezett beszélgetéshez. Figyelmükbe ajánlom az ott elhangzott előadásokat, melyek visszanézhetők a Danubia TV oldalán:

https://www.danubiatv.hu/musorok/orszagos-foepiteszi-konferencia-visegrad

 

Szeretettel várunk mindenkit!

Füzes András főépítész