Főépítészek szakmagyakorlása

Főépítészek szakmagyakorlása

A 266/2013 Kormányrendelet 15.§ (9) bekezdése szabályozza a főépítészek tervezési tevékenységével kapcsolatos összeférhetetlenséget.

Evvel kapcsolatban mellékletben közzé tesszük a BM Területrendezési és Településügyi Főosztály 2014-es állásfoglalását. Ez alapján egyértelmű, hogy a főépítész a saját tervét nem véleményezheti, de a rendelkezés nem tiltja a településén a tervezési tevékenységét.

Álláspontunk szerint a főépítész tervezési tevékenységét települése polgármesterével egyeztesse, valamint a szerződésében érdemes erre kitérni, illetve jelezze a területi építész kamarának is. Településképi véleményezés esetén meg kell oldani szakmai véleménye helyett más szakmai vélemény beszerzését (pl. helyettesítő főépítész alkalmazása, kamarai tervtanácsi vélemény kérése, stb.), ugyanúgy, ahogy a főépítész más jellegű akadályoztatása esetére is (pl betegség, hosszabb külföldi tartózkodás, stb.).