Főépítészek elismerései 2020 őszén

2020. október 5-én, a Radnóti Miklós Művelődési Központban megrendezett szűkkörű ünnepség keretében Arató György, a XIII. kerület korábbi főépítésze kapta az idei XIII. Kerületi Építészeti díjat.

A XIII. kerületi Építészeti díjat 2013 óta azok az építészek kaphatják meg, akik kiemelkedő színvonalú építészi teljesítményt nyújtottak kerületünkben az elmúlt 30 év során. A korábbi években is a szakma jeles képviselői nyerték el a díjat: dr. Finta József, Nagy Csaba, Bálint Imre, Kóris János, Szabó Tamás János, Tima Zoltán és Marosi Zoltán.

Massányi Katalin, a XIII. kerület főépítésze beszédében kiemelte a kerület dinamikus fejlődését, a Váci úti irodafolyosót, a lakóparkok építését. Beszédében úgy fogalmazott, egy építész évente általában 4-5 házat tervez, míg egy főépítész keze alatt akár 100 terv is megfordulhat, így nem egyszerű szakma az övék.

Bálint Imre DLA Ybl-díjas építész beszédében a díjazott munkásságát ismertette. Szót ejtett a kerületi tervtanácsról, melynek kis megszakítással 2003-tól 2019-ig Arató György volt a vezetője. Mint fogalmazott, a kerület fejlődésére az értéktartás jellemző, azonban olyan új, 21. századi értékeket is tükröznek, mint a Marina part, a Váci út mentén létesült irodafolyosó, vagy az Árpád hídnál épülő új városközpont. Véleménye szerint Arató György mindig nagy hangsúlyt fektetett a tervezőkkel való közös nyelv megtalálására, a kerület fejlődésének elősegítésére.

Arató György köszönőbeszédében elmondta, nagyon büszke arra, hogy idén ő vehette át a megtisztelő kitüntetést. Pályafutása során több munkahelyen is dolgozott, de mint mondta, ennyi energiát egyik munkahelyére sem fordított. Nagyon nagy kihívásnak értékelte, hogy a XIII. kerület főépítésze lehetett, ugyanakkor nagy megtiszteltetésnek is tartja. Beszédében köszönetet mondott elődjeinek, valamint dr. Tóth József polgármester úrnak is támogató hozzáállásáért.

Végezetül a rendezvény zárásaként Sztathatosz Besestyén hegedűművész előadását hallgathatták meg a jelenlévők.

forrás: https://www.budapest13.hu/2020/10/06/arato-gyorgy-kapta-iden-az-epitesze...

Két főépítész kapott állami kitűntetést 2020. október 23-án.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a köztársasági elnök megbízásából állami kitüntetéseket adott át pénteken Budapesten, a Várkertbazárban tartott ünnepségen.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje (polgári tagozat) kitüntetésben részesült

Földesi István, a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal megyei főépítésze;

Mártonffy Miklós Barna építész, a Marius Stúdió Kft. építész vezető tervezője, Budapest volt főépítésze.

forrás: http://mek.hu/index.php?link=5_epitesz_kapott_allami_kituntetest_2020_ok...

A Vas Megyei Építész Kamara rangos kitüntetését idén Szentgotthárd nyugalmazott főépítésze kapta.
Czeiner Gábor Kaposváron született 1940. március 20-án. Alapfokú tanulmányait Kaposváron, majd 1950-től Csurgón végezte. A csurgói Csokonai Gimnáziumban jeles eredménnyel érettségizett 1958-ban. Felvételt nyert a Budapesti Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karára, ahol 1964-ben diplomadíjasként végzett.

Friss diplomával másfél hónapos nyugat-európai tanulmányúton öt országban járt. 1964. októbertől Szombathelyen - első munkahelyén - a Vasitervnél (Vas Megyei Tanácsi Tervező Iroda) dolgozott, rövid időn belül irányító tervezőként. Építésztervezői tevékenysége során lakó -, ipari -, oktatási -, egészségügyi épületek terveit készítette. Munkássága során mintegy háromszáz tervet készített, melyek nagy része felépült. 1982-től településtervezéssel is foglalkozott. 1974. óta tagja a Magyar Építőművészek Szövetségének, 15 évig tagja volt a megyei műemlékvédelmi bizottságnak is. Részt vett a Szentgotthárd Művelődési Központ témára kiírt zártkörű műemléki tervpályázaton. Ezen feleségével és belsőépítész társával második díjat nyert.

Munkái főleg Szentgotthárd, Körmend, Szombathely városokra koncentrálódtak. Előbbi kettő az ő tevékenysége idején kapott városi rangot. Néhány megépült munkáját, köztük 1976-ban a szentgotthárdi új városközpontját publikálta a Magyar Építőművészet folyóirat. A Vasiterv után 1988-tól a Pelikán, 1995-től a Kontúr 10 tervezőiroda tagja volt nyugdíjazásáig.

Vasitervesként 1984-ben és 1985-ben felülvizsgálta Szentgotthárd Általános Rendezési Tervét, majd elkészítette a Központi Részletes Rendezési Tervet. 1987-ben felkérték a városi főépítészi teendők ellátására, amelyet 28 évig megszakítás nélkül végzett.

2000-ben munkakörén belül elkészítette Szentgotthárd városkép-védelmének szöveges és fotózott anyagát. A képviselőtestület ezt 23/2000. (VI.29.) sz. rendeletével jóváhagyta. Fontos szerepet vállalt a kaszagyár területének újrahasznosításában. Folyamatosan támogatta az elsőfokú építési hatóság munkáját, az építési engedélyezési tervekhez írásos véleményt készített, azok környezeti hatásairól szükség szerint konzultált az építtetőkkel. Munkakapcsolata a helyi testületekkel mindig harmonikus volt.

A főépítészi kollégium 2014. aug. 27. és aug. 29. között, Vas megyében megtartott szakmai találkozóját a szentgotthárdi önkormányzat szervezésében Czeiner Gábor főépítész közreműködésével bonyolította le. A résztvevők három napon át a település-természet -ember témájában értekeztek a szentgotthárdi magtártemplomban.

Czeiner Gábor ezüstkoszorús vitorlázó-repülő, napjainkban is aktív, közel 1100 repült órával. Évtizedek óta repülő oktató tevékenységet folytat. Légi felvételeivel kollégáit, az építési hatóságokat és TÉR elnevezésű, kamarai újságunkat ingyenesen és szükség szerint támogatja. A szerkesztőség tagja, a fotózáson túl rendszeresen ír cikkeket is. A Vas Megyei Építész Kamara elnökségének tagja, aktívan vesz részt a megyei, építészeti kultúra színvonalának emelésében.

Czeiner Gábor életművéből a társadalom jelentősen profitál. 1971-ben és 1974-ben Vállalati Nívódíjjal, 1975-ben a Munka Érdemrend bronz fokozatával, 1982-ben és 1988-ban Honvédelmi Érdeméremmel ismerték el munkásságát. Ezúttal – 2020-ban – ő kapta a Vas Megyei Építész Kamara rangos Rauscher Mika Díját. (Ábrahám Ferenc írása)
forrás: https://vmek.hu/hu/hirek/czeiner-gabor-rauscher-miksa-dijazott/

Pest megye közgyűlése döntött a megyenapi kitüntető díjakról

Pest Megye Közgyűlése 1999-ben határozott úgy, hogy december 4. napját Megyenappá nyilvánítja, annak emlékére, hogy Pest-Pilis-Solt vármegyét 361 évvel ezelőtt, 1659. december 4-én alapították.

A közgyűlés Pest Megyéért Emlékérmet adományozott Turi Attila részére építészeti munkája elismeréseként.
Turi Attila, Budakalász volt főépítésze igen magas színvonalú, sokrétű építészeti tevékenységével aktívan hozzájárult Pest megye fejlesztéséhez, értékeit növelte és örömünkre most is növeli, a következő generációk számára maradandót alkotva gazdagítja közösségeinket. Hitvallása, hogy főépítészként ne csak ítészként legyen jelen a településen, hanem követni való útravalót adjon a helyi közösségnek, az építész szakmának. Munkájának köszönhetően mára Budakalásznak arca, karaktere lett. Házait láthatjuk Piliscsabától Inárcsig, Solymártól Törökbálintig. Minden épülete az igényesség formálta egyedi alkotás. Számára nincs kis feladat, jól mutatja ezt az Év házaként díjazott szentendrei családi háza. Alkotási folyamata során a fel-, s leépítő erőket kutatja, az archetípust, a kollektív gondolatot keresi, abból merít. Ha szükséges gesztust folytat, vagy mesél épületeivel. Vonalaival, felületeivel kellő helyen alkalmazza a keménységet, illetve a lágyságot.

forrás: http://www.pestmegye.hu/38-fooldali-slider/4318-a-kozgyules-dontott-a-me...

Arató György, a XIII. kerület korábbi főépítésze kapta az idei XIII. Kerületi Építészeti díjat
Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült Földesi István, a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal főépítésze
Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült Mártonffy Miklós Barna építész, a Marius Stúdió Kft. építész vezető tervezője, Budapest volt főépítésze
A közgyűlés Pest Megyéért Emlékérmet adományozott Turi Attila részére építészeti munkája elismeréseként.