TAK HATÁRIDŐ

TAK HATÁRIDŐ

Tisztelt Főépítész Kollégák!

A TAK készítésével kapcsolatos két december 4-i levél mellékelve található (Helyettes Államtitkárság és Főépítészi Kollégium levele).

A december 6-i állami főépítészi értekezleten elhangzottak alapján, az ügy segítése okán a TAK határidővel kapcsolatban az következőket jelzem (saját értelmezésem alapján):

- A kapcsolódó rendeleteket nem fogja az országgyűlés megváltoztatni.

- A támogatás felhasználása eredendően nincs kötve a TAK és a rendelet jóváhagyásához, és csak a TAK elkészítésére szól.

- Várhatóan a települések kb. 60%-án lesz elfogadott TAK és rendelet az év végéig, de nem szeretné senki a többi települést sem kellemetlen helyzetbe hozni, hogy elveszítsék a támogatást, ezért egyedi megoldást tartanak lehetségesnek (a mellékelt főosztályvezetői levél utolsó mondata erre utal).

- A minisztériumok közötti egyeztetés alapján az idén esetleg fel nem használt TAK támogatást az ez évről szóló állami zárszámadásig kifizetve (2018 szept.), a kincstár nem fog visszafizetési kötelezettséget róni a településekre. Ezt a megoldást javaslom a helyi pénzügyi kollégákkal és a megyei államkincstári kollégákkal egyeztetni.

- Úgy tűnik van egy másik megoldás is, amit egy hozzáértő településtervező kolléga készített, és ami egy önkormányzati normatív határozat, kb. az alább látható szöveggel (javaslom a helyi vezetőkkel egyeztetni, és a TAK készítés szerződéssel összhangba hozni).

Salamin Ferenc elnök

 

.... / 2017. (XII. .....) normatív határozat a

Településképi Arculati Kézikönyv egyeztetési változatának elfogadásáról 

1.       Az ...... Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településképi Arculati Kézikönyv egyeztetési/bemutatási dokumentációját az egyeztetési eljárásra történő további kidolgozásra alkalmas dokumentációként elfogadja.

2.       Felkéri a Megbízott ………………………………..-t az egyeztetési eljárás további lefolytatására.

3.       Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a feladatra kapott állami támogatás – Megbízott ………………………….  részére történő – legkésőbb 2017.december 31-ig való kifizetéséről. 

 

/sites/default/files/foepiteszek_tajekoztatasa_tak_tamogatasrol.pdf

/sites/default/files/h.allamtitk_tak_eszrevetel_ofk.pdf