Díjazottak
Felhívás
Alapító okirat
Díjátadás 2012
Ajánlott társoldalak:
Építészfórum
Magyar Építész Kamara
Magyar Építőművészek Szövetsége
Magyar Mérnöki Kamara
Magyar Urbanisztikai Társaság
ÖN-KOR-KÉP
VÁTI
Építésügyi Tájékoztatási Központ
Építéstudományi Egyesület
MOFOSZ
BME - Urbanisztika Tanszék
Építésügyi Igazgatási Szakmai Kollégium
E-Építés
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület
Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége
Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége
Magyar Faluszövetség
Magyar Önkormányzatok Szövetsége
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége
Megyei Jogú Városok Szövetsége
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
Jegyzők Országos Szövetsége
Díjazottak

2000. év - Nagykanizsa

Szilágyi István, okl. építészmérnök

Szombathely m. j. város ny. főépítésze [† 2005. 12.05.]

„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ"-ban részesült a főépítészi munkakörben végzett széleskörű, aktív, kezdeményező és eredményes munkásságáért.

Zábránszkyné Pap Klára, okl. építészmérnök

az Országos Főépítészi Kollégium titkára

„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ"-ban részesült korábbi főépítészi tevékenységéért és a főépítészi szakma érdekében végzett széleskörű, aktív, kezdeményező és eredményes munkásságáért.

2001. év - Gyula

Dr. L. Szabó Tünde DLA, okl. építészmérnök

Somogy megye főépítésze [† 2004. 10. 15.]

„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ"-ban részesült másfél évtizedes eredményes megyei főépítészi tevékenységéért, a megye településeinek arculatformálásában, a műemlékvédelemben, a népi építészeti és helyi értékvédelemben végzett kimagasló munkájáért és a főépítészi hálózat megyén belüli fejlesztéséért;

Philipp Frigyes, okl. építészmérnök

Vác város főépítésze

„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ"-ban részesült kimagasló, eredményes főépítészi tevékenységéért, a település és környéke lakosságával kialakított hatékony munkakapcsolatáért és a főépítészi szakma érdekében végzett kezdeményező, aktív munkájáért.

2002. év - Pécs

Gömöry János, okl. építészmérnök

Pécs m. j. város főépítésze

„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ"-ban részesült több mint két évtizedes eredményes pécsi főépítészi tevékenységéért, a város építészeti kultúrájának fejlesztéséért, a korszerű építészeti elvek és városfejlesztési elképzelések kimagasló színvonalú oktatásáért, népszerűsítéséért és gyakorlati érvényesítéséért.

Dr. Sersliné Kócsi Margit, okl. építészmérnök

Ferencváros főépítésze

„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ"- ban részesült kimagasló, eredményes főépítészi tevékenységéért, a Ferencvárosi rehabilitációban végzett komplex építészeti és városrendezési munkájáért, főépítészi hivatása során tanúsított aktív, céltudatos és határozott magatartásáért.

2003. év - Érd

Bodonyi Csaba DLA, okl. építészmérnök

Tokaj város főépítésze

„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ"- ban részesült több mint egy évtizedes kiváló szakmai tudással végzett főépítészi tevékenységéért, országosan is mértékadó településkép-formáló tevékenységéért, az önkormányzatok és a szakmai szervezetek közcélú feladatainak összehangolása érdekében kifejtett munkásságáért.

Körmendy János, okl. építészmérnök

Győr-Moson-Sopron megye ny. főépítésze

„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ"- ban részesült közel két évtizedes eredményes megyei főépítészi tevékenységéért, a személyes kapcsolatokra építő, lelkes és meggyőző szemléletformáló munkájáért, amellyel kimagasló eredményességet ért el a megye települései épített környezetének formálásában, az urbanisztikai szemléletmód terjesztésében.

2004. év - Sümeg

Beniczky Péter, okl. építészmérnök

Fejér megye ny. főépítésze [† 2006. 08. 28.]

„FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ"-ban részesült a hazai építésügy 35 éves csendes szolgálata részeként 16 éven átvégzett kiemelkedő főépítészi tevékenységéért, előrelátó gondolkodással elért kimagasló települési és megyei eredményeiért.

Sáros László DLA, okl. építészmérnök

Jászberény város főépítésze

„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ"-ban részesült a hazai építészet meghatározó egyéniségeként végzett kiemelkedő főépítészi tevékenységéért, az épített és természeti környezet valódi összhangjának megteremtéséért folytatott magas színvonalú, sajátos hangvételű alkotó munkájáért.

2005. év - Pilisszentkereszt-Dobogókő

Filippinyi Gábor, okl. építészmérnök

Debrecen m. j. város ny. főépítésze

„FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ"-ban részesült lelkiismeretesen és elkötelezett felelősséggel végzett évtizedes főépítészi tevékenységéért, Debrecen harmonikus fejlődésének és építészeti arculatának kedvező alakulása érdekében kifejtett munkájáért.

Virányi István, okl. építészmérnök

Marcali város főépítésze, az Országos Főépítészi Kollégium elnöke

„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ"-ban részesült főépítészi pályájának eredményeiért, emberi magatartásáért, elkötelezettségéért, kitartásáért és a szakmai közéletben vállalt aktív szerepléséért.

2006. év - Túristvándi

Dr. Schneller István, okl. építészmérnök

Budapest főváros főépítésze

„FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ"-ban részesült több mint egy évtizedes főépítészi tevékenységéért, a főváros érdekében magas elméleti felkészültséggel végzett munkásságáért, valamint az önálló okleveles településmérnök oktatás elindításában vállalt jelentős munkájáért.

Béres István, okl. építészmérnök

Gyula város főépítésze

„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ"-ban részesült másfél évtizedes következetes, magasszintű főépítészi tevékenységéért, melyet példamutató szakmai, etikai hozzáállással lát el, együttműködve a város lakosságával és annak vezetőivel.

2007. év - Pápa

Dr. Tóth Zoltán, okl. építészmérnök

nyugdíjas dél-dunántúli területi főépítész

„FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ"-ban részesült négy évtizedes, meghatározó emberi személyiséggel és kiváló szakmai tudással végzett főépítészi tevékenységéért, az első Főépítészi Kollégium létrehozásáért, irányításáért és működtetéséért, tudományos, oktatói, területi főépítészi irodai, szakmai közéleti munkájáért.

Salamin Ferenc okl. építészmérnök

Szerencs város és Zebegény község főépítésze

„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ"-ban részesült két évtizedes, a szerves építészetet képviselő főépítészi tevékenységéért, amelyet határozottan, emberközeli módon végez úgy, hogy az építészeti értékek létrehozásával a települések szépsége haszonná válik

2008. év - Mosonmagyaróvár

Dr. Aczél Péter, okl. építészmérnök

Budapest I. ker. Budavár főépítésze

"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ"-ban részesült elkötelezett szakmai és emberi felelősséggel végzett több évtizedes főépítészi tevékenységéért, a főépítészi társadalom személyes és határozott képviseletéért, tudatosítva, hogy a főépítészek közössége nem „léphető át".

Berényi András okl. építészmérnök

Budapest IV. ker. Újpest főépítésze

„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ"-ban részesült főépítészi pályájának magas színvonalú, egyenletes eredményeiért, elkötelezett emberi magatartásáért, kitartásáért és a szakmai közéletben vállalt aktív, olykor oppozíciót is biztonsággal vállaló szerepléséért.

2009. év - Hajdúböszörmény

Boruzs Bernát okl. építészmérnök

Hajdúböszörmény város főépítésze

"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ"-ban részesült lelkiismeretesen és szakmai elkötelezettséggel több településben végzett főépítészi munkásságáért, az építészet és a településrendezés elméleti és gyakorlati területeit felölelő, szintetizáló példamutató szakmai életútjáért, a jövőbe mutató és a jövőben is hasznosuló eredményeiért, tevékenységéért.

Makovecz Imre DLA okl. építészmérnök

több település volt főépítésze [† 2011. 09. 27.]

"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ"-ban részesült az idén húsz éves Kós Károly Egyesülés alapító tagja, aki már a 80-as években felismerte, hogy a hibás állami településfejlesztési koncepciókkal szemben a településen lakók belső erejére támaszkodva lehet megszervezni és segíteni a helyben megszülető elképzelések megvalósulását. A határainkon belül és kívül, több településen vállalt főépítészi tevékenysége mellett kezdeményezte, és folyamatosan ösztönözte, hogy az egyesülés tagjai maguk is vállaljanak főépítészi szerepet, megteremtve ezzel az egyesülés főépítészi „hálózatát".

Csík Edina okl. építészmérnök

Budaörs város főépítésze

„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ"-ban részesült kimagasló, eredményes főépítészi tevékenységéért, sikeres pályázatokkal emelve Budaörs építészeti minőségét, erősítve egyéni karakterét, szem előtt tartva a partnerséget és a társadalmi részvételt.

2010. év - Paks-Györköny

Jeney Lajos DLA okl. építészmérnök

Hajdúnánás város és Mezőhegyes város főépítésze

"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ"- ban részesült széleskörű, aktív, kezdeményező, eredményes főépítészi - szakmai és közéleti - tevékenységéért. Meghatározó módon járult hozzá az épített környezet emberhez méltó és esztétikus alakításához. Mások mellett, kezdeményezésére több évtizeddel ezelőtt indult el a tervező építészek főépítészi szerepvállalása.

Horváth András okl. építészmérnök

Paks város főépítésze

„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ"- ban részesült egy évtizedes eredményes főépítészi tevékenységéért, amely jelentősen elősegítette a város arculatának formálását. Rövid idő alatt beilleszkedett a város közösségébe, karizmatikus egyéniségének köszönhetően elfogadott főépítésszé vált. Nem csak a város képét alakítja, formálja, hanem az itt élők szemléletét, a gyökereikhez való viszonyukat, közösségi értékeket közvetít.

2011. év - Balatonfüred

Sári István okl. építészmérnök

Budapest XX. ker. Pesterzsébet ny. főépítésze 4

"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ"- ban részesült 1992-től 1999-ig Sopron városi, 1999-től 2001-ig Esztergom városi, végezetül 2005-től az idei nyugdíjba vonulásáig Budapest Főváros pesterzsébeti főépítészi tevékenységéért. Magas színvonalú szakmai munkája mellett a főépítészeket képviselő Országos Főépítészi Kollégium aktív segítője, valamint az Országos Főépítészi Konferencia "mindenkori" szereplője. Kritikai élű írásaival a szakmai közélet állandó résztvevője.

Turi Attila okl. építészmérnök

Devecser város és Budakalász város főépítésze

„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ"-ban részesült eddigi főépítészi és új kategóriát teremtő, válságkezelő főépítészi " tevékenységéért. Ez az óriási felelősséggel járó munka hatásában hosszú távú. 2001-ben a Beregben, és most, a vörösiszap katasztrófakor, Kolontáron és Devecserben sok család választotta a helyben maradást a menekülés helyett. Meglátogatva a példaként szolgáló beregi falvakat, a veszprém megyeiek úgy döntöttek, hogy maradnak, mert amit a „megsemmisült" helyett kaptak, nem csak életkörülményeiket, de összetartozásukat és büszkeségüket is növelte.

2012. év - Makó

Patkó Sándor okl. építészmérnök

Tolna megye ny. főépítésze [† 2012. 11. 17.]

"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ"-ban részesült szakmai elkötelezettséggel és lelkiismeretességgel végzett több évtizedes főépítészi munkásságáért, csendes gondolkodó "emberként" segítve a kollégák munkáját, sokoldalú és igényes szakmai tevékenységével megbecsülést szerezve a régióban/térségben.

Csernyus Lőrinc okl. építészmérnök

Bonyhád város, Csenger város, valamint Závod község főépítésze

„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ"-ban részesült negyedszázados magas színvonalú, következetes főépítészi munkásságáért, a kistelepülések iránti elkötelezett emberi magatartásáért, kitartásáért, a szakmai közéletben vállalt aktív oktatói, társadalmi szerepvállalásáért.

2013. év - Nagykőrös

Arató András István okl. építészmérnök

ny. észak-alföldi állami főépítész

„FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ"- ban részesült több évtizedes színvonalas állami (területi) és megyei főépítészi munkásságáért, amelyet a szakma számára a felkészültség, a korrektség és a kitartás jellemzett; az Észak-Alföld lelkiismeretes településrendezési, építészeti gondozásáért, becsületes, példamutató emberi magatartásáért; szemléletformáló, tudatosságnövelő szakmai munkája a magyar urbanisztikában is példamutató.

Páli Zsuzsanna okl. építészmérnök

Dunaújváros és Székesfehérvár megyei jogú városok, valamint Fejér megye korábbi főépítésze

„FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ"- ban részesült a közigazgatásban, az önkormányzatok érdekében kifejtett kimagasló, példaértékű, magas színvonalú megyei és városi főépítészi munkájáért, melyet lelkiismeretesen, a köz szolgálatáért felelősséggel látott el; teljes főépítészi/építészi munkásságával példát adott a harmonikus, értékelvű településfejlesztés-rendezés humánus, szakmailag elkötelezett útjáról.

Pataki Ferenc okl. építészmérnök

Szolnok megyei jogú város főépítésze

„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ"-ban részesült a szakmai társadalom és az önkormányzat megelégedésére végzett két évtizedes főépítészi munkásságáért, mely a településrendezés terén megkerülhetetlen igazodási pont a régió főépítészei számára; a városkép, a városközpont, a Tiszapart pozitív változásaiért, amely főépítészi munkáját dicséri.

<
Ma 2018. Február 22.
napja
Bejelentkezés
  Belépési név:
   
  Jelszó:
   
Regisztráció
© 2009. Készítette: InterPont Plus Kft.