A FŐÉPÍTÉSZI KOLLÉGIUM LEVELE A MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA ELNÖKÉNEK

A Magyar Építész Kamara küldöttgyűlése 2017. május 19-én tárgyalja az Etikai-fegyelmi szabályzatának főépítészekre vonatkozó pontjait, az etikai bizottság lentebb látható javaslatai szerint  A Főépítészi Kollégium elnökségének véleménye szerint a javaslat nem kellően átgondolt, nem volt előkészítve, sérti az építészek és a települések érdekeit. Ezért a mellékelt levelet küldtük Hajnóczi Péter kamarai elnök úrnak, és javasoltuk a küldöttgyűlésnek, hogy ne tárgyalja az előterjesztést.

Salamin Ferenc elnök

Etikai bizottság javaslata:

„(4) Főépítész az illetékességi területén végzett egyéb szakmai tevékenységét alkalmanként írásban jelentse be munkaadójának, munkáltatójának és tájékoztatás végett a területileg illetékes kamarának a megbízás elfogadása előtt. A bejelentést követően kérje más első fokú eljáró építési hatóság kijelölését az összeférhetetlenség elkerülése érdekében.

 Az etikai bizottság javaslata helyett a Főépítész Kollégium az alábbi két pont megfontolását kéri:

Javaslat 1 (teljes tiltás a térségi és települési főépítészekre vonatkozóan):

 Térségi- és települési főépítész az illetékességi területén nem végezhet építészeti műszaki-tervezési tevékenységet. Olyan gazdasági társaság vagy egyéb gazdálkodó szervezet, melyben a térségi- és települési főépítész, illetve annak Ptk.-ban meghatározott hozzátartozója érdekeltséggel (tulajdonnal, üzletrésszel) rendelkezik, a főépítész illetékességi területén építészeti műszaki-tervezési tevékenységet nem végezhet.

 Javaslat 2 (megbízási jogviszonyban lévő főépítészekre vonatkozólag):

Ha a főépítész megbízási jogviszonyban látja el főépítészi tevékenységét, akkor az illetékességi területén végzett saját, illetve olyan gazdasági társaság vagy egyéb gazdálkodó szervezet (melyben a térségi- és települési főépítész, illetve annak Ptk.-ban meghatározott hozzátartozója érdekeltséggel - tulajdonnal, üzletrésszel - rendelkezik) tervezési tevékenységét - ideértve az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet is - írásban jelentse be a megbízójának és a Magyar Építész Kamarának, a tervezési feladat elfogadásakor. A térségi- és települési főépítész illetékességi területén készített terve – összeférhetetlenség okán – nem lehet tárgya a településképi véleményezési eljárásnak és a helyi tervtanácsnak. Ezen tervek estében kötelező a Magyar Építész Kamara által kijelölt szakbíráló véleményének beszerzése.”