Egyesület

 • Zártkertek beépíthetősége

  Zártkertek beépíthetőségével kapcsolatban főépítész kollégák jelzésére állásfoglalást kértünk Füleky Zsolt helyettes államtitkártól, aki december 13-án a mellékelt állásfoglalást küldte.

 • Főépítészek szakmagyakorlása

  Főépítészek szakmagyakorlása

  A 266/2013 Kormányrendelet 15.§ (9) bekezdése szabályozza a főépítészek tervezési tevékenységével kapcsolatos összeférhetetlenséget.

 • A településképi törvény végrehajtásának véleményezése

  A Főépítészi Kollégium elnöksége október 11-én megtárgyalta a településképi törvénnyel kapcsolatos végrehajtási rendelet tervezetét, és észrevételeit megküldte az Építészeti és Építésügyi Helyettes